Home

Een verhaal, idee of gedachte in je hoofd hebben is één ding. Deze gedachte op papier krijgen is een ander verhaal. Tekst&Iris doet dit graag. Tekst&Iris schrijft, redigeert en corrigeert teksten die passen bij uw doelgroep. Zakelijk of juist informeel. Overtuigend of informatief. Teksten voor brochures, persberichten, vakbladen, kranten, websites en social media.

Tekst&Iris neemt de tijd om naar u te luisteren en zich te verdiepen in de opdracht. Waar gaat het om? Wat is precies de boodschap? Voor wie is die bestemd en hoe bereikt de boodschap ook daadwerkelijk de doelgroep? Tekst&Iris denkt graag mee!

Visitekaartjes